• +45 6061 0077

Office 365 Apps kurser

Office 365 apps kursus

Office 365 indeholder en lang række apps til samarbejde, projektstyring, vidensdeling og præsentation - både for den enkelte medarbejder, for teams og projekter og på tværs af hele virksomheden.
For at kunne udnytte alle de muligheder, er det derfor vigtigt at lære de forskellige apps grundigt at kende, så man forstår deres indbyrdes relationer og sammenhænge. Focus på dette Office 365 kursus vil derfor være på de enkelte apps, sammenhængen mellem dem og selvfølgelig hvordan man optimalt udnytter hele paletten af værktøjer og apps i et Office 365 miljø.


OFFICE 365 APPS - KURSER MED FOCUS PÅ DE ENKELTE APPS

Microsoftteamskurser.dk tilbyder kurser, workshops og seminarer med udgangspunkt i både enkelte eller flere udvalgte apps. Kurserne kan afholdes som et fysisk tilstedeværelses kursus, som et online kursus eller som et webinar.
Undervisningen kan også sættes op i temaer eller focusere på udvalgte apps - det er helt op til jer. Det kunne f.eks. være:
• Projektstyring i Microsoft Planner
• Online dokumenter på OneDrive/SharePoint
• Indsamling af feedback i Microsoft Forms
• Præsentér online med Microsoft Sway
Kurserne bliver naturligvis skræddersyede, så de præcis matcher jeres organisation.

Læs her uddybende og meget mere om indholdet af vores Office 365 apps kursus >>